Booking

Bestyrelsen for MULTIHUS HØJEN har fastlagt priserne for leje af lokaler i Multihus Højen, ligesom rabat for forskellige brugergrupper er fastsat.

MULTIHUS HØJEN kan alene udlejes til arrangementer, hvori der indgår sportslig aktivitet eller møde, idet der er indgået aftale mellem Højen Forsamlingshus og MULTIHUS HØJEN om afholdelse af fester m.v. i lokalområdet.

EKSTERNE:

Hele huset Efter aftale
Aktivitetsrum 1 (3 badmintonbaner) 350 kr. pr. time.
Aktivitetsrum 2 (1 badmintonbane) 200 kr. pr. time
Hele aktivitetshallen 500 kr. pr. time
Springgraven 150 kr. pr. time
Musikrum/scene 150 kr. pr. time
Mødelokale 100 kr. pr. time
Køkken 200 kr. pr. time

Alle priser ekskl. moms.

Eksterne 100%
Medlemmer af foreninger i Højen 25% rabat
Instruktører og trænere i foreninger i Højen 30% rabat
Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i foreninger i Højen – herunder medlemmer af repræsentantskabet for Multihuse Højen 50% rabat

Reservation kan alene ske ved henvendelse til: hmultihus(at)gmail.com eller telefon nr. 40 18 31 85

Klublokalet kun kan lejes/lånes ved at bestille dette her