Om Multihuset Højen

Multihuset fungerer som det centrale samlingssted for HGU, MultiFitness og Højen Skole. Kort sagt – huset er for alle i Højen.

Huset blev indviet i 2001. Forud lå 3-4 års arbejde udført af lokale ildsjæle, som ville sikre, at Højen fik en idrætshal. I samarbejde med alle foreninger, Vejle Kommune, fonde og ved private indsamlinger lykkedes det at skabe økonomisk grundlag for projektet.

Det blev en halv hal med mange multi anvendelige rum. Derfor navnet Multihus Højen. Alle i Højen har bidraget med at skabe sammenhold om Huset.

Multihuset er en selvejende institution med egen bestyrelse på 7 medlemmer, som tager vare på den daglige drift af huset, således at det er rart at benytte.  Derudover er der en del frivillige, der fx hjælper med at passe kiosken. Vejle kommune bidrager med lejeindtægt for Højen Skole og idrætsforeningen. Det er en vigtig faktor for Multihus Højen.

Multihuset er indrettet med sportshal, som kan deles i to rum, scene, køkken-faciliteter, mødelokale, fitnesscenter, omklædningsrum og cafeområde med kiosk.

Huset benyttes fra tidlig morgen til sen aften enten af eleverne på Højen Skole eller aktive udøvere på mange fronter  fra HGU eller andre grupper.

Huset danner også ramme om kulturelle og sociale arrangementer i Højen, arrangementer som ikke naturligt afvikles i Højen Kultur- og Forsamlingshus.

Vigtigt er det, at alle i Højen er meget velkomne til at benytte Multihusets mange faciliteter.